Tin Hải Dương PC

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD QUÝ II NĂM 2024

Năm 2024, trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội tiếp tục có những khó khăn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã công bố chủ đề năm 2024 là Đồng lòngnỗ lực vượt khó” nhằm triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong đó tiết kiệm chi phí đồng thời tiếp tục đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trong năm 2024.

Phát huy thế mạnh, PC Hải Dương tiếp tục phấn đấu nâng cao hiệu quả trong SXKD thông qua việc sử dụng tối ưu mọi nguồn lực với các lĩnh vực chủ yếu quản lý vận hành lưới điện và kinh doanh bán điện; Đột phá trong nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và mở rộng kinh doanh dịch vụ trên cơ sở sử dụng tối ưu các thành quả của cuộc CMCN 4.0 để hoàn thành mục tiêu chiến lược phấn đấu trở thành đơn vị kinh doanh dẫn đầu trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

I. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2024.

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu trong kinh doanh bán điện.

+ Điện thương phẩm:1.828,46. triệu kWh, tăng trưởng 14% so với năm 2023.

+ Doanh thu tiền điện bao gồm cả công suất phản kháng: 3.520,74 tỷ đồng.

* Cung cấp dịch vụ điện qua cổng dịch vụ công quốc gia: có 7.530 yêu cầu Dịch vụ điện đăng ký qua cổng dịch vụ công quốc gia được giải quyết.

* Cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử: có 7.331 yêu cầu, đều được cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử; đạt tỉ lệ là 100%

* Cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 4: thực hiện 4.508 yêu cầu đảm bảo cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 4; đạt tỉ lệ là100%.

* Thời gian lắp công tơ cấp điện mới:

- Khách hàng sinh hoạt = 03 ngày.

- Khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt = 2,74 ngày.

* Chỉ số tiếp cận điện năng trung bình = 4,02 ngày.

+ Kết quả thực hiện chỉ tiêu TTĐN quý II/2024: Công ty Điện lực Hải Dương thực hiện là 3,71%, thấp hơn  0,11% so với kế hoạch giao.

+ Thống kê và tính toán sản lượng điện tiết kiệm đến hết quý II/2024: Công ty Điện lực Hải Dương thực hiện 41.38 triệu kWh đạt tỷ lệ  2,26 % so với điện thương phẩm.

2. Công tác Đầu tư xây dựng, cải tạo, phát triển lưới điện.

+ Dự án do NPC làm chủ đầu tư: Đường dây và TBA 110kV Bình Giang: Đang lập BCNCKT.

+ Đường dây và TBA 110kV Nam Sách 2: Đang triển khai

+ Lắp MBA T2 TBA 110kV Kim Thành: Đang triển khai

+ Lắp MBA T2 TBA 110kV Cộng Hòa 2: Đang triển khai

+ Đường dây và TBA 110kV Tứ Minh, Kinh Môn: Các Dự án đang được đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế.

+ Phối hợp với các đơn vị trong EVN cử 02 đội xung kích hỗ trợ thi công thuộc dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch- Phố Nối; Phối hợp cắt điện phục vụ đấu nối Dự án đường dây 500kV Nam Định I - Phố Nối

- Có 24 dự án chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024. Đã đóng điện được 23/24 - - Có 39 dự án khởi công mới:

+ Dự án lưới điện trung thế: Đã phê duyệt BCKTKT được 09/22 dự án, khởi công được 05 dự án. Các dự án còn lại các Đơn vị đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư.

+ Dự án CQT: Có 12 dự án đang lựa chọn nhà thầu xây lắp.

+ Dự án hạ thế: Có 03 dự án đang lựa chọn nhà thầu xây lắp

+ Dự án lưới trung hạ áp: Có 07 dự án đang lập thủ tục chuẩn bị đầu tư cho các dự án.

II. Mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch Quý III/2024.

- Tiếp tục triển khai các chương trình tuyên truyền đăng ký dịch vụ điện qua cổng Dịch vụ công Quốc gia; số hóa Hợp đồng mua bán điện; chuẩn hóa thông tin khách hàng; cài đặt nhận tin nhắn dịch vụ điện qua zalo; sử dụng điện tiết kiệm an toàn và hiệu quả. Đảm bảo công tác cung cấp điện mùa nắng nóng 2024.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện, an toàn hành lang lưới điện, công tác kiểm tra xử lý vi phạm đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.

- Đôn đốc các nhà thầu thi công để xây dựng phương án thi công các công trình trọng điểm để về đích đúng kế hoạch. Triển khai thủ tục đầu tư các dự án 110kV được NPC ủy thác quản  lý A và dự án 110kV do PC Hải Dương làm chủ đầu tư. Thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư và triển khai lựa chọn nhà thầu xây lắp, cung cấp thiết bị các dự án ĐTXD năm 2024 đã được Công ty phê duyệt danh mục tạm giao.

- Thực hiện chương trình giảm tổn thất điện năng trong lưới điện hạ áp. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số theo kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác SXKD được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao./.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng – Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

Địa chỉ: 33 Đại lộ Hồ Chí Minh – phường Nguyễn Trãi – Tp. Hải Dương – tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220.2220611

Website: dlhaiduong.evn.com.vn

Xin mời quý độc giả xem chi tiết tại đây:

Tác giả: ; xuất bản: 05/07/2024 04:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31