Tin ngành điện

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Hội đồng thành viên EVN có các Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ ngày 01/12/2023

Ngày 30/11/2023, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 695/QĐ-UBQLV bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ ngày 01/12/2023. Căn cứ một số văn bản của cấp có thẩm quyền, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Quyết định số 135/QĐ-HĐTV ngày 30/11/2023 bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ ngày 01/12/2023.

 

Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1967, quê quán tại Thanh Oai, TP. Hà Nội. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Nguyễn Anh Tuấn đã trải qua nhiều vị trí công tác và đảm nhận các chức trách lãnh đạo, quản lý trong ngành Điện lực: Phó trưởng Ban Quản lý dự án Công ty Điện lực TP. Hà Nội, Trưởng Phòng kế hoạch Công ty Điện lực TP. Hà Nội, Phó giám đốc Công ty Điện lực TP. Hà Nội, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội.

Trước đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Hội đồng thành viên EVN đã có các Quyết định cho ông Trần Đình Nhân thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc EVN để nghỉ hưu từ ngày 01/12/2023.

Ban Truyền Thông EVN

Tác giả: ; xuất bản: 01/12/2023 03:13
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31