Tin Hải Dương PC

Xí nghiệp Dịch vụ Điện (PC Hải Dương) phát huy sáng tạo trong sản xuất kinh doanh góp phần giảm thiểu chi phí

Thực hành tiết kiệm chống lãng phí là một yếu tố then chốt trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ Tổ chức hay Đơn vị kinh doanh nào, trong đó có Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hải Dương (XNDV), vì đó quyết định đến sự phát triển bền vững của đơn vị. Đây cũng là chủ đề năm 2023 mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề ra để các đơn vị trong Ngành bám sát thực hiện.

Trong những năm gần đây, Ngành điện đã trải qua rất nhiều khó khăn do biến động của tình hình kinh tế trong nước và thế giới, diễn biến cực đoan của thời tiết, dịch bệnh... Đã tác động trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) của ngành điện nói chung và Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) nói riêng, đó cũng tạo ra không ít những ảnh hưởng khách quan đến hoạt động sản xuất của Xí nghiệp dịch vụ. Trong điều kiện khó khăn đó, với sự thấu hiểu, sự nỗ lực từ Ban lãnh đạo XNDV và người lao động đã cùng chung sức phấn đấu thực hiện tốt việc tuân thủ nghiêm chế độ Tài chính – kế toán, chấp hành mọi quy định do PC Hải Dương đã đề ra, để hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu SXKD của năm 2023. 

Thực hiện chủ trương của Ngành, XNDV nghiêm túc chấp hành thực hiện tối ưu hóa chi phí, tận dụng các vật tư thiết bị còn sử dụng được để phục vụ sản xuất, hạn chế tối đa việc mua sắm thiết bị, dụng cụ, vật tư chưa cần thiết; sử dụng tiết kiệm các chi phí điện, nước, sửa chữa hiệu quả, hợp lý tránh lãng phí… tăng cường các giải pháp dựa trên các nguồn lực sẵn có để duy trì năng lực, đảm bảo thu nhập cho người lao động  và tối ưu hóa chi phí.

H1960

Nhóm sáng kiến ứng dụng Rơ le vào các mạnh bảo vệ

Để nâng cao năng suất lao động, phát huy tinh thần sáng tạo do Công đoàn Công ty phát động, cùng với tuyên truyền đã khuyến khích CBCNV - người lao động tham gia thi đua đóng góp những sáng kiến hay, những việc làm hiệu quả để áp dụng vào thực tiễn sản xuất. Các sáng kiến của tập thể CBCNV Xí nghiệp dịch vụ đã áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả về kinh tế - kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả lao động và đáp ứng tối ưu công tác an toàn vận hành lưới điện, trong đó phải kể đến các sáng kiến từ Đội thí nghiệm Rơle: Thiết kế mạch, lắp đặt bộ sa thải phụ tải trung áp khi điện áp 110kV giảm thấp (F27), sáng kiến sử dụng rơle thu hồi để thay thế rơ le bảo vệ khoảng cách tại trạm 110kV Đại An (E8.11), Rơle bảo vệ tần số thấp tại trạm 110kV Kim Thành (E8.22) và Thanh Hà (E8.23). Các sáng kiến đã đã được Hội đồng sáng kiến PC Hải Dương đánh giá cao về tinh thần sáng tạo, sản phẩm đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống hiện tại, tiết kiệm được cho Công ty trên 380 triệu đồng vì không phải mua thế bị mới thay thế.

Với mục tiêu “khách hàng là trung tâm” mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hải Dương đều hướng đến khách hàng, luôn luôn mong muốn mang đến những dịch vụ tốt nhất và chuyên nghiệp nhất, đảm bảo chất lượng và và hài lòng khách hàng. Tình hình kinh tê - xã hội năm 2023 và năm tới dự báo vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động SXKD, chủ trương của Ban lãnh đạo Xí nghiệp vẫn luôn chỉ đạo các phòng chuyên môn trong đơn vị cần kiểm soát chặt chẽ chi phí biến động, chủ động, nghiêm túc thực hành tiết kiệm chống lãng phí và đó là kim chỉ nam trong mọi hành động xuyên suốt trong những năm tiếp theo.

Đức Hạnh & Anh Xuân – PC Hải Dương

Tác giả: ; xuất bản: 22/11/2023 03:56
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31